‘Welkom’, onder deze noemer wordt een ZU promotie activiteit voorbereid voor het dorp, april/mei 2021.

Met Monumentaal Usquert als voorbeeld, stelt ZU zich voor een presentatie voor en door dorpsbewoners te organiseren waaraan ook door Groenteam Usquert wordt deelgenomen met haar project ‘opfleuring openbaar groen’ in samenwerking met gemeente Het Hogeland.

Daarnaast zal een beroep worden gedaan op vrijwillige deelname door Usquert’s verenigingen en bedrijven door zich op hun vestigingsplek op eigen wijze aan dorpsbewoners te presenteren.


  • Veur Mekoar
    extra zorg om elkaar